Nieuwe strohalmen voor 9/11-complotdenkers 5In Nederland lijkt de aandacht voor complottheorieën rondom 9/11 in de lift te zitten en komen een aantal BN’ers uit de kast als 9/11 truther.  Hadden we eerst George van Houts, nu ook collega-grappenmaker Jeroen van Koningsbrugge in een veelbesproken interview met de Volkskrant. Hij had zich overigens al een jaar eerder op soortgelijke wijze uitgelaten, maar dat werd toen wat minder breed opgepikt.

Als je echter kijkt naar hoe de truthers-beweging er globaal voor staat, moet je tot de conclusie komen dat de rek er misschien wel uit is. De aanwas van een organisatie als Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth) lijkt te stokken op iets meer dan 3000 ondertekenaars en heeft dus nog altijd maar de steun van een minieme fractie van iedereen die zich architect of ingenieur mag noemen.
Nieuwe ideeën zijn er eigenlijk niet. De oude theorietjes die uitvoerig onderuit zijn gehaald door onderzoeken vanuit de overheid, een blad als Popular Mechanics of door de skeptici die de moeite hebben genomen ze tot in detail te bestuderen, worden telkens herkauwd zonder op die kritiek in te gaan.

Toch zijn er een paar ontwikkelingen die mij in ieder geval regelmatig onder de neus worden geduwd. Om er commentaar op te leveren, of meer triomfantelijk als voorboden van een omslag in het denken over de toedracht van de aanslagen op 11 september 2001. Ik bespreek ze hier kort, al was het maar om iedereen die nu nog bij mij over deze zaken komt zeuren naar dit stuk te kunnen verwijzen.

Nieuwe strohalmen voor 9/11-complotdenkers 6

Citaat uit het Volkskrant-interview met Jeroen van Koningsbrugge

‘Grand Jury’-verzoek en rechtszaak tegen de FBI

Nieuwe strohalmen voor 9/11-complotdenkers 7

De ontvangstbevestiging (bron: AE911Truth)

Een “Breakthrough”, zo presenteerde AE911Truth op 12 december de mededeling van US Attorney Geoffrey S. Berman, dat het verzoek om een Grand Jury te laten kijken naar bewijsmateriaal dat een nieuw licht zou werpen op de aanslagen, is ontvangen en volgens de daarvoor geldende procedures behandeld zal worden. De truthers zijn dolblij met een ontvangstbevestiging …

Zo’n Grand Jury kan in theorie wel nieuw onderzoek laten instellen, maar het lijkt mij in dit geval niet heel waarschijnlijk dat het zover komt. Het enige wat Berman in dit geval in ieder geval wel moest doen, was het verzoek doorsturen vergezeld van een aanbeveling (wel of niet onderzoeken). Op de website van het Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry, de organisatie die het verzoek indiende, staat in de FAQ eigenlijk ook wel dat het nogal prematuur is om te denken dat er ook een echte zaak komt. Maar elke scheet rondom dit verzoek wordt opgeblazen tot een succes. Dat is niet zo vreemd, want de donateurs van deze actie moeten natuurlijk wel het idee blijven houden dat er ook echt wat met hun geld gebeurt (geprobeerd werd om 50.000 dollar op te halen).

Aangezien het onderzoek naar 9/11 het grootste was uit de geschiedenis van de FBI zal het lastig zijn om te beargumenteren dat de zaak te weinig aandacht heeft gekregen van de autoriteiten, wat misschien een nieuw onderzoek zou rechtvaardigen. Het bewijsmateriaal dat ingediend is ter ondersteuning van het verzoek komt overeen met wat het 9/11 Consensus Panel naar voren schuift als beste bewijs.
In 2018 werd dit ook uitgegeven in een boek onder de titel 9/11 Unmasked, maar de 51 punten zijn ook op de website te lezen. Het zou hier om het beste bewijs gaan dat aantoont dat de officiële versie van de gebeurtenissen rondom 9/11 niet klopt; vastgesteld door een club onafhankelijke deskundigen volgens de  Delphi-methodiek. Maar daarbij moeten we natuurlijk wel bedenken dat alleen ‘deskundigen’ werden aangezocht om mee te werken die zich vooraf al op het standpunt hadden gesteld dat de officiële versie niet klopt. Mick West van Metabunk vond het boek nogal teleurstellend.

Datzelfde Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry heeft samen met AE911Truth en nabestaanden van enkele slachtoffers van 9/11 ook een rechtszaak aangespannen tegen de FBI. In deze zaak eisen ze dat de FBI de explosieventheorie bestudeert en het andere bewijs dat zogenaamd genegeerd zouden zijn. Ook een review van het FBI-onderzoek gepubliceerd in 2015 zou tekort hebben geschoten. De belangrijkste conclusies van dat door het Congress ingestelde onderzoek naar hoe de FBI  de aanslagen had onderzocht luiden als volgt:

Nieuwe strohalmen voor 9/11-complotdenkers 8

Bevindingen van de 9/11 Review Commission (pdf, pag. 101)

Ook voor deze zaak wordt natuurlijk de hand opgehouden om de boel te bekostigen (30.000 dollar).

Het onderzoek van prof. Hulsey (University of Alaska Fairbanks)

Het instorten van WTC7, het gebouw waar geen vliegtuig binnenvloog maar toch later in de middag op die fatale 11 september neerging, blijft voor veel truthers de smoking gun. Het onderzoek van NIST zou niet deugen, want een leek kan inzien dat zo’n groot gebouw het natuurlijk niet zomaar kan begeven door een paar lokale kantoorbrandjes. Iedereen die met datzelfde onfeilbare inzicht mij probeert te overtuigen, verwijs ik tegenwoordig maar naar het officiële rapport met het verzoek de fouten daarin aan te wijzen, met vermelding van paginanummer en exacte paragraaf. Merkwaardig genoeg krijg ik dan nooit concrete antwoorden, maar schakelen ze snel over op andere 9/11-complotriedeltjes .

Nieuwe strohalmen voor 9/11-complotdenkers 9

Presentatie van prof. Leroy Husley (YouTube)

Iets serieuzer is de kritiek van AE911Truth op het rapport van NIST en zij haalden ook ruim drie ton op voor een nieuw, onafhankelijk onderzoek. Prof. dr. J Leroy Hulsey van de universiteit van Alaska in Fairbanks ging dat klusje klaren met twee van zijn promovendi. Husley heeft verstand van bruggen, maar dat zijn natuurlijk een soort omgevallen wolkenkrabbers, dus laten we niet zeuren over de vraag of hij nu de meest voor de hand liggende kandidaat was voor zo’n onderzoek.

Hoe het precies staat met dit ‘WTC 7 Evaluation‘-project is niet erg duidelijk. Het zou eigenlijk maar twee jaar in beslag nemen en ‘compleet open en transparant’ zijn. Daar blijkt in praktijk niets van, vooral met de beloofde transparantie ging het gelijk al mis. In feite moeten we het doen met twee tussentijdse presentaties die Husley gaf. Het beeld dat daaruit naar voren komt roept nogal wat vragen op. De conclusie die Hulsey gaat trekken, lijkt al vanaf het begin vast te staan, namelijk dat branden alleen de instorting niet zouden kunnen verklaren. Het heeft er alle schijn van dat om die conclusie te onderbouwen Hulsey het onderzoek van NIST niet correct presenteert. Zie Metabunk voor een bespreking van de presentaties.

Het onderzoek zou eind 2017 of begin 2018 af moeten zijn, maar in maart 2018 kwam Hulsey met de mededeling dat het allemaal wat langer ging duren, zeker tot eind 2018. Daarna kwam er weer afstel en nu is er nog altijd geen zicht op een concept eindrapport dat voor peer review aangeboden kan worden. Zijn promovendi zijn inmiddels naar andere universiteiten vertrokken en of zij nog actief betrokken zijn bij het project is ook niet duidelijk.

Nucleaire fantasieën

Van Houts lijkt intussen steeds vergezochtere theorieën te omarmen. In zijn theatershow had hij het bijvoorbeeld wel over de theorie dat de vliegtuigen die insloegen op het World Trade Center en het Pentagon gedurende de vlucht op ingenieuze wijze zouden zijn vervangen (althans zo dat de radarbeelden de verwisseling niet zouden opmerken) door drones, maar bij zijn optreden bij Pauw leek hij dat zelf al wat meer serieus te nemen en niet slechts als een zoveelste theorie uit de truthers-beweging te zien.

Nieuwe strohalmen voor 9/11-complotdenkers 10

Het model van Heinz Pommer (uit een presentatie die hij gaf in mei 2018)

Sinds zijn theatertour Kom Plot voorbij is, heeft hij het ook herhaaldelijk over de theorie van Heinz Pommer die beweert dat de Twin Towers (en wellicht ook  WTC7) zijn neergehaald met een nucleair apparaat, dat je kunt zien als een traag werkende atoombom of een op hol geslagen kernreactor. Daarmee zou een gerichte straal geladen deeltjes zijn gecreëerd die de kernkolommen van de wolkenkrabbers zou hebben verzwakt in de tijd tussen inslag van de vliegtuigen (of drones natuurlijk) en het daadwerkelijke instorten. In dit verhaal zouden er ook nog snijladingen van het fameuze nano-thermiet nodig zijn, maar dat wekt nauwelijks extra verbazing op.

Hoe komt Pommer erbij? Het idee van een nucleaire explosie diep onder de grond heeft hij van de Rus Dimitri Khalezov, die beweert dat bij de bouw van de wolkenkrabbers zo’n 50 meter onder de grond een atoombom met een kracht van 150 kiloton zou zijn begraven als een middel om de gebouwen makkelijk te kunnen slopen. De ontploffing van zo’n bom zou natuurlijk een immense krater veroorzaken en een heel ander beeld achterlaten dan de puinhoop die Ground Zero was. Het is een theorie die zelfs Coen Vermeeren toch te ver gaat in zijn boek “9/11 is gewoon een complot”.

Pommer doet het dus wat anders, hij gaat uit van een heel gesofisticeerde ‘bom’ die vooral straling produceert en geen enorme schokgolf. Wanneer dat apparaat dan geplaatst zou zijn, kon ik niet vinden op zijn website. Als dat net zo als in het verhaal van Khalezov al bij de bouw zou zijn gebeurd, moet Pommer ook maar eens uitleggen hoe het zit met die radioactieve elementen in zijn versie die een relatief korte halfwaardetijd hebben (na 33 jaar zou er bijvoorbeeld niet zoveel meer over zijn van het benodigde tritium, 15 procent ofzo).

Belangrijkste argument voor Pommer zijn de geologische formaties die aangetroffen werden toen Ground Zero werd afgegraven voor de nieuwbouw op de locatie, de ‘Silverstein Valley’. Deze grillige rotsformaties zijn volgens geologen gevormd tijdens laatste ijstijd, maar volgens Pommer getuigen ze van gesmolten en weer gestold gesteente tijdens de werking van het nucleaire apparaat. Naast de stevige onderbouwde visie van de geologen heeft Pommer nog een probleem: deze geologisch tamelijk bijzondere poelen, die er inderdaad enigszins ‘gesmolten’ uit zien, zitten onder de grond waar WTC4 zich bevond en niet op de plek waar de Twin Towers hebben gestaan.

Nieuwe strohalmen voor 9/11-complotdenkers 11

De ‘Silverstein Valley’ aangetroffen diep onder de grond waar WTC4 stond (foto: C. J. Moss)

Ex-emeritus hoogleraar Kees van der Pijl

(later op 9 april toegevoegd)
Nog een akkefietje met een prominente truther: Kees van der Pijl, emeritus hoogleraar internationale betrekkingen aan de universiteit van Sussex, deed op 3 april afstand van zijn emeritus-status.

Aanleiding was het resultaat van een onderzoek van de universiteit na aanleiding van de ophef over een eerdere tweet van Van der Pijl, waarin hij onomwonden stelde dat Israel achter de aanslagen zou zitten: ‘Not Saudis, Israelis brought down the Twin Towers with help from Zionists in US Govt’ (3 nov 2018). De universiteit vond dat hij die tweet zou moeten terugnemen, maar daar voelt Van der Pijl niets voor. Integendeel, in zijn 39 pagina’s tellende artikel dat hij deelde via Twitter zet hij nog eens even duidelijk uiteen waarom hij vindt dat we de daders van 9/11 moeten zoeken in Israël en bepaalde kringen in de Verenigde Staten. Hierbij leunt Van der Pijl stevig op de schrijfsels van bekende truther (en Holocaustontkenner) Christopher Bollyn.

Hilarisch is dat hij ook de theorie van ene Rebekah Roth serieus neemt, die bewijs van betrokkenheid van Israelis ziet bij het kunstproject B-Thing van het Oostenrijkse kunstenaarscollectief Gelitin. Die vier kunstenaars haalden in 2000 naar eigen zeggen een stunt uit door een tijdelijk balkonnetje naar buiten te steken op de 91ste verdieping van WTC1. Die verdieping was ter beschikking gesteld van meerdere kunstenaars. Echt hard bewijs is er niet, we moeten het doen met een paar foto’s die misschien ook wel gemanipuleerd kunnen zijn.

De belangrijkste reden waarom Roth hier iets verdachts in ziet, is een foto van de kunstenaars in actie waarop heel veel kartonnen dozen te zien. Die dozen hadden de kunstenaars gebruikt om een ‘clubhuis’ te bouwen, maar waren vooral bedoeld om hun stoute plannetje af te schermen van de andere kunstenaars. Op de dozen staat echter ‘BB-18 fuses’, heel verdacht.

Nieuwe strohalmen voor 9/11-complotdenkers 12

De foto met daarop de ‘BB-18 fuses’ (uit het document van Van der Pijl)

‘Fuse’ kan natuurlijk duiden op een ontsteker voor explosieven, maar net zo goed op een elektrische zekering. Deze BB-18 zekeringshouders van Littelfuse kun je ook gewoon in Nederland bestellen

Links naar eerdere artikelen over de complottheorieën rondom 9/11:

Steun Kloptdatwel

Nieuwe strohalmen voor 9/11-complotdenkers 13Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.