In de derde uitgave van de Skepter dit jaar stond een mooi artikel van Frank Visser over virusontkenners. Eén van de bewoners van die wereld is Stefan Lanka. Enige tijd terug kwam ik online een Nederlandse volgeling van Lanka tegen: MKB-jurist Jeroen Sloendregt van burgerfront.nl. Burgerfront wil in eigen woorden: “[…] een blok van bezorgde burgers zijn, die de politiek af en toe aan haar taak kan herinneren en waar nodig kan bijsturen.”

Wie meer over de virusontkenning van Lanka wilt weten verwijs ik naar het artikel in de Skepter en het pdf-boek over corona complotten beide geschreven door Visser. Burgerfront: ongeloofwaardige virusontkenners 9Ik ga het in dit stuk vooral hebben over de door Sloendregt en burgerfront.nl gemaakte video die te zien is op YouTube “Rutte: bewijs ‘virus’?” Volgens burgerfront beschrijft deze video hun hoofdbenadering, de boodschap is dat er geen wetenschappelijk bewijs zou zijn voor SARS-CoV-2.

Mocht er enige twijfel zijn over het bestaan van SARS-CoV-2, hierbij een kleine greep (die geenszins compleet is of beoogd te zijn) van bewijzen ter overweging. De genetische code is bekend, deze lijkt op andere virussen zoals SARS. Het genetische materiaal is in meerdere landen gevonden bij patiënten, hier een overzicht van de WHO uit 68 landen. Ook Nederland heeft het virusgenoom geïsoleerd o.a. bij zorgpersoneel. Er zijn meerdere elektronenmicroscopische foto’s van het virus. Het virus heeft de ziekte veroorzaakt in modeldieren. Als laatste doet de verspreiding van de ziekte denken aan eerdere viruspandemieën.

In het filmpje van Sloendregt en Burgerfront melden ze dat wetenschappelijk bewijs herhaald dient te worden voor controle. Gezien de hierboven gegeven bronnen voor het genetisch materiaal in patiënten, de meerdere microscopische foto’s en het feit dat het virus de ziekte bij meerdere modeldieren veroorzaakt, wordt aan deze eis voldaan. Een ander punt dat volgens hun nodig is, is dat het virus geïsoleerd en losstaand gefotografeerd dient te zijn. Ook dat bewijs is hierboven geleverd. Als we dus volgens hun eigen punten wetenschappelijk bewijs definiëren, dan lijkt er geen redelijk argument meer te zijn om te twijfelen aan het bestaan van het virus.

Waarom beweren Sloendregt en burgerfront dan in hun filmpje dat er geen bewijs is? Ze proberen de hele virologie in twijfel te trekken door aan de mazelenrechtzaak te refereren tussen Stefan Lanka en David Bardens (hier, hier en hier op Kloptdatwel besproken) en verwijzen naar een interview met Luc Montagnier (de Nobelprijswinnaar voor de ontdekking dat hiv de ziekte aids veroorzaakt).

Laten we eerst  kijken naar wat burgerfront over de rechtszaak stelt. Sloendregt beweert dat de zes papers die Bardens als bewijs voor het mazelenvirus inbracht allemaal van John Franklin Enders uit 1954 zijn. In het eerdere Kloptdatwel- artikel hierover zien we dat dit niet klopt. De zes papers zijn van verschillende auteurs. Ook meldt Sloendregt dat dr. Podbielski het bewijs beoordeelde. Jeroen vergeet echter te vermelden dat Podbielski van oordeel was dat de zes papers samen inderdaad het bestaan van het mazelenvirus bewijzen.

Vervolgens beweert Sloendregt, zonder enig spoor van ironie en met de uitspraak uitgeprint in zijn hand, dat erin zou staan dat de rechtbank geoordeeld heeft dat het mazelenvirus niet aangetoond is met de artikelen van Bardens. Wie echter de paragrafen 113-117 leest, komt erachter dat ook dit niet klopt. In paragraaf 132 staat dat Lanka geen 100.000 euro aan Bardens hoeft te betalen, omdat er niet aan de criteria is voldaan die Lanka had opgesteld. Het bewijs moest namelijk in één wetenschappelijk artikel staan. Lanka’s rechtszaak wordt wel vaker foutief geïnterpreteerd om te doen alsof virussen niet zouden bestaan. Dat een MKB-jurist, die toch ervaring zou moeten hebben in het lezen van gerechtelijke uitspraken, deze fout ook maakt geeft toch te denken in hoeverre hij zich laat verblinden door zijn eigen ideologie.

Hierna heeft hij het over het interview met Montagnier. In het interview zou Montagnier bekennen dat hij hiv niet geïsoleerd heeft. Ik vind dat echter niet terug in het interview. Montagnier stelt juist dat hij wel hiv geïsoleerd heeft en dat hij niet de enige was. Ook beweert Sloendregt dat hiv nooit geïsoleerd is, noch gefotografeerd. Hierbij de foto die het tegendeel bewijst.

Op basis van de hierboven besproken argumenten roepen Sloendregt en burgerfront premier Mark Rutte op om bewijs te leveren voor het bestaan van het coronavirus. Zonder dit bewijs is er geen virus en dan zijn de maatregelen volgens hen ook niet nodig “[w]ant van iets dat niet bestaat, kun je niet ziek worden, toch?”

Na het bovenstaande gemeld te hebben in een reactie onder het YouTube filmpje kreeg ik een korte reactie terug: “Natuurlijk. Volgens de regels van de wetenschap is er nog nooit een virus wetenschappelijk aangetoond. The lancet heeft reeds zijn onafhankelijkheid verloren.”

Burgerfront: ongeloofwaardige virusontkenners 10

Een begrijpelijke reactie voor wie wetenschap ontkent, want dan moet je toch af van die wetenschappelijke tijdschriften met hun vervelende artikelen.

Op de site van burgerfront spreken verschillende posts de hoofdboodschap van deze virusontkenning tegen. Immers waarom zou het virus minder dodelijk zijn als het niet bestaat? Toen ik vroeg hoe dit zat en ze wees op de wetenschappelijke geschiedenis van de ontdekking van virussen, kwam er weer een reactie: “@Arthur Bijl In de hoofdvideo ‘Rutte bewijs virus’ staat onze hoofdbenadering. Deze informatie is van 1953 en 2016. Er zullen heus wel andere theorieën rondwaren; prima; bewijs het maar. Rutte kan of wil het niet bewijzen. Dus: geen bewijs/geen virus: klaar. Dat andere tekstschrijvers op onze site ooit eens een ander bericht kopiëren staat hen vrij. We gaan de discussie niet uit de weg.”  Gezien de meerdere posts zonder discussie op hun site ben ik echter nog steeds benieuwd. Hoe kan een niet bestaand virus minder schadelijk zijn?

Misschien zijn juridische uitspraken overtuigender voor Sloendregt en burgerfront dan wetenschappelijke artikelen. Sloendregt meldt in het filmpje namelijk dat gerechtelijke uitspraken feiten zijn. Er zijn verschillende kort geding uitspraken in rechtszaken aangespannen door viruswaarheid, de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en meerdere horeca ondernemers, allen tegen de maatregelen van de overheid. Alle uitspraken melden dat de maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel zijn, of waren, om de ziekte COVID-19 te bedwingen. Als we naar de feiten kijken bij de uitspraken tegen viruswaarheid en KHN komen we als eerste feit (2.1) de volgende zinnen tegen: “In december 2019 zijn verschillende personen in de regio Wuhan in China besmet met een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd (hierna: het coronavirus). Het virus kan de ziekte Covid-19 veroorzaken.”

Dus er zijn genoeg wetenschappelijke bewijzen en juridische uitspraken voor het bestaan van het virus en de ziekte. De verontwaardiging die Sloendregt aan het eind van de video uit naar journalisten en politici die het virus wel als aangetoond beschouwen, is vanuit zijn houding om alle bewijzen voor het bestaan van het virus naast zich neer te leggen, begrijpelijk, maar daarom niet minder onjuist, tendentieus en maatschappelijk gevaarlijk. Ik hoop dat hij in de toekomst meer dan 30 minuten neemt om dit soort zaken te onderzoeken.

Burgerfront verkoopt ook juridische toolkits om zo gezegd “weer in je recht te staan.” Ik beschik niet over de nodige juridische kennis om te beoordelen of die toolkits kunnen werken. Maar de virusontkenning door o.a. rechtsuitspraken verkeerd te interpreteren en te negeren en de elkaar tegensprekende posts geven me weinig vertrouwen in deze organisatie. Hopelijk gaan ondernemers en particulieren die het financieel zwaar hebben hun laatste geld hier niet aan spenderen. Ze kunnen dat vast beter besteden.

*Update Winkeliers kunnen in de problemen komen door foutieve informatie van de Toolkit tegen handhavers https://youtu.be/_PubHkNnI4Q.

*Update 2. Hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer, behandeld wat punten die winkeliers, samen met burgerfront opvoeren https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3324147/dit-zeggen-winkeliers-die-geen-mondkapje-willen-dragen-en-dit-zijn-de-feiten . Ook heeft omroep Brabant een artikel geschreven over burgerfront zelf: https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3324172/burgerfront-wil-verzet-tegen-coronaregels-maar-wat-voor-club-is-dat-eigenlijk .

Burgerfront: ongeloofwaardige virusontkenners 11

Steun Kloptdatwel

Burgerfront: ongeloofwaardige virusontkenners 12Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.