De Duitse bioloog Stefan Lanka gelooft niet in het bestaan van virussen die ziektes veroorzaken. Zo hoort hij bij de aids denialists die ontkennen dat hiv aids veroorzaakt en gelooft hij niet dat H5N1 verantwoordelijk is voor de Vogelgriep. In zijn gedachtewereld wordt mazelen ook niet veroorzaakt door een virus en hij loofde maar liefst 100.000 euro uit aan diegene die bewijs kon leveren voor het bestaan van het virus. De jonge arts David Bardens pakte de handschoen op en stuurde Lanka de wetenschappelijke literatuur waaruit blijkt dat Lanka ongelijk heeft. Lanka weigert echter te betalen en zodoende treffen beide heren elkaar nu in Ravensburg voor de rechter.

In zijn kennissenkring werd Bardens twee jaar terug geconfronteerd met een stervensgeval. Een veertienjarig meisje overleed aan SSPE, een zeldzame complicatie van de mazelen die zij in haar eerste levensjaar opliep (zie ook het Skepsis-blog). Bardens, toen nog studerend voor arts, verdiepte zich mede door dit tragische verhaal in de achtergronden van mensen die zich niet inenten tegen mazelen en de lieden die actief desinformatie over vaccinatie verspreiden. Zo stuitte hij ook op dr. Stefan Lanka. Die had in 2012 op Internet maar liefst 100.000 euro uitgeloofd voor diegene die hem een wetenschappelijk artikel zou kunnen leveren waarin het bestaan van mazelen aangetoond wordt en onder meer de doorsnede van het ‘zogenaamde’ mazelenvirus staat (pdf). Lanka beweert dat de mazelen veroorzaakt worden door vergiftiging van de huid, bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde crèmes, het afvoeren van giftige stoffen in het lichaam via de huid, of dat het een psychosomatische aandoening is.

Masernvirus in Vero-Zellen

Mazelenvirus door de elektronenmicroscoop (ingekleurd) Bron: Gelderblom, Kaulbars. Schnartendorff (Robert Koch Institut)

Bardens liet Lanka schriftelijk bevestigen dat hij dit geldbedrag inderdaad zou uitbetalen indien het bewijs werd geleverd en stuurde hem vervolgens een paar honderd wetenschappelijke artikelen waaruit onomstotelijk blijkt dat het mazelenvirus bestaat. Lanka weigert echter te betalen. Hoezo ‘onomstotelijk’? Dat bewijs slaat helemaal niet op mazelen, maar op iets anders, stelt hij.
Bardens dringt aan en heeft Lanka nu voor de rechter gedaagd. Op 10 april jl. zou de zaak dienen, maar het werd tot vandaag, 24 april uitgesteld. Vermoedelijk  zal de rechtbank  in eerste instantie uitmaken of de belofte van Lanka rechtsgeldig is en of hij er in principe aan gehouden kan worden. Lanka voert in zijn verdediging aan dat zijn uitdaging alleen een studie van het Robert Koch Institut zou betreffen; Bardens stelt dat Lanka die voorwaarde naderhand heeft toegevoegd.

Krijgt Bardens nu formeel gelijk, dan kan de strijd de volgende fase ingaan: is het door hem aangeleverde bewijsmateriaal voldoende om het bestaan van het mazelenvirus aan te tonen? Natuurlijk hebben de juristen daar niet voldoende kennis voor in huis en zullen experts geraadpleegd worden. Ook Lanka zal dan waarschijnlijk met de ‘Nobelprijswinnaars’ op de proppen komen waarmee hij zegt samen te werken. Het zou misschien kunnen gaan om Kary Mullis, die de Nobelprijs kreeg voor zijn werk aan de  polymerasekettingreactie (PCR), maar uiterst dubieuze denkbeelden heeft over aids, astrologie en buitenaards leven.

Als Bardens het geld van Lanka weet los te krijgen, is hij van plan het grotendeels in te zetten ten behoeve van inentingscampagnes in de derdewereldlanden. Hij is zeker van zijn zaak en ziet alleen een risico dat hij verliest door onvoorziene juridische spitsvondigheden.

Meer hierover bij GWUP, daar staan ook veel verwijzingen naar krantenartikelen over deze zaak. Als er vandaag meer duidelijkheid komt, zal ik dat hier toevoegen.

Update 14:45 de procesgang is te volgen via een liveblog van Swaebische.de
Volgens mij is het alweer voorbij, er wordt nu een deskundige aangewezen die het bewijsmateriaal van Bardens gaat beoordelen. En dan wordt later bepaald wanneer de rechtsgang verder gaat.

Update 12/3/2015de rechter heeft uitspraak gedaan.

Steun Kloptdatwel

Mazelenvirus voor de rechter 1Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.