De website wisdomofchopra.com genereert diepzinnige maar wel fictieve wijsheden van Deepak Chopra door woorden die de new age-goeroe eerder heeft gebruikt op willekeurige wijze te mengen. Een eis is natuurlijk wel dat er goed lopende zinnen uit moeten komen.

Random Deepak Chopra generator 1

De website wisdomofchopra genereert fictieve Chopra quotes

De website legt uit hoe het werkt:

‘It has been said by some that the thoughts and tweets of Deepak Chopra are indistinguishable from a set of profound sounding words put together in a random order, particularly the tweets tagged with “#cosmisconciousness”. This site aims to test that claim! Each “quote” is generated from a list of words that can be found in Deepak Chopra’s Twitter stream randomly stuck together in a sentence’.

Van de onderstaande zinnen zijn er drie door wisdomofchopra geproduceerd, één is afkomstig van de grote meester zelf. Knap als je zonder google de echte Chopra-quote er uit haalt:

‘Perception is inherent in cosmic possibilities’
‘Interdependence inspires quantum life’
‘Hidden meaning is serving your own evolution’
‘Freedom heals self-righteous knowledge’

Wie meer wil weten over Deepak Chopra kan terecht bij de volgende artikelen op Kloptdatwel:

 

Met dank aan unreasonable faith