Ja, dat water, waar ons lichaam tot wel 70 procent uit schijnt te bestaan, is een raar goedje. Zo neemt het het kleinste volume in bij 4 graden Celsius en niet in vaste vorm, en het heeft een veel hoger kookpunt dan vergelijkbaar kleine moleculen. Alsof alle goed beschreven vreemde eigenschappen niet genoeg zijn, verzon dr. Shui Yin Lo er nog eentje bij. Hij claimt een vierde fase van water gevonden te hebben, naast ijs, vloeibaar water en waterdamp: stabiele waterclusters die als deeltjes in water opgelost zijn. Nu is wel bekend dat watermoleculen in vloeibaar water kortstondige verbindingen met elkaar aangaan via waterstofbruggen, maar die formaties bestaan hooguit een paar picoseconden. Daarna worden ze verbroken en worden weer met andere moleculen verbindingen aangegaan. Lo heeft het over echte deeltjes, die stabiel zijn. 

doublehelixwater-fav-img

Dr.Shui Yin Lo verkoopt zijn vinding als Double Helix Water, heel zuiver water, waarin zijn waterclusters zijn opgelost. Het zou heel erg goed voor je zijn en misschien wel fundamenteel voor het leven. Dat laatste rechtvaardigt natuurlijk die DNA-keten in het logo van zijn bedrijf. Wat zegt hij over zijn stabiele water clusters?

With Dr. Shui Yin Lo’s research, it has been theorized that Stable Water Clusters are the material basis for the Meridian System and may be one of the precursors to DNA. Dr. Lo believes this infinitesimally small particle of water is part of the first movements of biological life. As one of the basic building blocks of our body’s innate self-repair system, Stable Water Clusters may help bypass blocked or misaligned Meridians and allow Qi, or energy, to flow freely.

Wow, dit klinkt natuurlijk wat al te fantastisch voor skeptische oortjes, er komt zelfs nog een snufje acupunctuur bij. Meer fraaie woorden: Our understanding comes from a meeting of East and West: Eastern Meridian System Theory with Quantum Physics. Maar wacht eens even, hij heeft zijn ontdekking wel gewoon in prestigieuze peer reviewed tijdschriften gepubliceerd, hoor! Daarin beschrijft hij de ontdekking van zijn IE crystals, zoals hij zijn waterclusters noemt: “(I)ce formed under an (E)lectric field.” In 1996 staan er twee stukken van hem in Modern Physics Letters B: een theoretische verhandeling over hoe ze zouden kunnen ontstaan en een stuk met de resultaten van experimenten die die theorie zouden bevestigen.

Mooie plaatjes van de residuen van de NaCl-oplossing die het bestaan van de waterclusters zouden bewijzen.

Mooie plaatjes van de residuen van de NaCl-oplossing die het bestaan van de waterclusters zouden bewijzen.

In 2009 lukt het hem weer een artikel gepubliceerd te krijgen, ditmaal in Physics Letters A (pdf op doublehelixwater.info). Die waterclusters zouden ze hebben weten te maken door heel zuiver water met een piepklein beetje keukenzout op een microscoopglaasje te laten indampen. Bij hogere concentraties van het NaCl zouden de waterstofbruggen zich niet vormen door de overheersende ion-bindingen met de Na+ en Cl- ionen. Maar beneden een bepaalde verdunningsgrens (10-7 mol/l) vormen die clusters zich opeens rondom zo’n ion. Laat je het indampen dan blijven die clusters over en zijn zichtbaar te maken met een atoomkrachtmicroscoop. Ik vraag me dan af hoe het zit met met dat indampen: op een gegeven moment bereik je toch weer hogere concentraties van NaCl en dan zouden die clusters er toch niet kunnen zijn? Maar ik zal wel weer zout op slakken aan het strooien zijn.
Deze Letters, waarin de artikelen staan, zijn gericht op het snel onder de aandacht brengen van nieuwe ontwikkelingen en stellen niet al te hoge eisen aan de beschrijving van de experimenten en de peer review zal, als die al plaatsvindt, niet zo grondig zijn. De bedoeling is dan ook dat dat bij latere, uitgebreidere artikelen aan de orde komt. In dat laatste stuk uit 1996 staat dan ook een referentie naar een nog te publiceren artikel van Lo waar het allemaal uit de doeken zou worden gedaan, maar dat is intussen nog nergens te vinden. Andere onderzoekers toonden aan dat de effecten die Lo als bijzonder claimt, ook bij gewoon leidingwater te vinden zijn. Het gaat waarschijnlijk dus toch om gewone onregelmatigheden in het water en niet om waterclusters.

supglobe4

De SuperGlobe van American Technologies Group

Double Helix Water is niet het eerste product dat Lo op de markt brengt met zijn IE crystals. Eind jaren negentig van de vorige eeuw bracht het bedrijf waaraan hij verbonden was (American Technologies Group, ATG) via het multi-level marketingbedrijf TradeNet een wasbal op de markt. Dit bedrijf werd in 1997 in de staat Oregon veroordeeld vanwege fraude en later in nog 11 andere staten vervolgd.
Een ander product (The Force) was een filter dat je in de luchttoevoer van je automotor moest plaatsen, waardoor je veel zuiniger zou gaan rijden. Allemaal onzin en dat werd in de rechtzaken onder meer aangetoond met het overdoen van de experimenten van Lo en theoretische beschouwingen door onafhankelijke wetenschappers.
Het bedrijf ATG moest stevige boetes betalen en sinds 2001 is er niet veel meer van vernomen. Lo en zijn zakenpartners zijn echter vrolijk met andere ondernemingen en dezelfde IE crystals verder gegaan, maar nu meer in de richting van producten die iets met gezondheid van doen zouden hebben.

Double Helix Water is dus slechts de nieuwste verpakking van de niet bestaande waterclusters van Lo. Hij doet wederom weer zijn best om het heel wetenschappelijk verantwoord over te laten komen. Die publicaties, waar een leek niet zo snel doorheen prikt, worden weer genoemd, een interessant klinkend symposium aan het fameuze California Institute of Technology (eigenlijk de Faculty Club, waar je natuurlijk gewoon een zaaltje kan huren en door mensen verbonden aan je bedrijven een praatje kunt laten houden), wat flauwekulonderzoekjes met levend bloed analyses en vage warmtemetingen voor en ná het drinken van het wonderspul. En natuurlijk het stevig opleuken van je curriculum vitae. Wisten jullie eigenlijk wel dat hij zijn doctorstitel haalde (1966) bij een theoretische onderzoeksgroep onder leiding van latere Nobelprijswinnaar Yoichiro Nambu? En dat hij later onderzoek deed naar de ‘Baser‘, dat voortborduurde op werk waarvoor Roy Glauber later een Nobelprijs kreeg?

15 ml Double Helix Water voor maar 55 euro

15 ml Double Helix Water voor maar 55 euro

In Nederland kun je sinds kort ook dat double helix water aanschaffen. Niet goedkoop, 55 euro voor een flesje van 15 ml, waar je een maand mee zou kunnen doen. Twee maal daags 3 à 4 druppels in 100 ml gedemineraliseerd of gedestilleerd water doen en opdrinken.
De eigenaresse van die site was zelf een beetje in de war geraakt door het indrukwekkende cv van Shui Yin Lo en had op de homepage staan dat hij zélf een Nobelprijs had gekregen. Dat is inmiddels gewijzigd na de mailwisseling, die ik met haar had. Ik had haar ook voorgesteld om het bijzondere double helix water te laten testen middels een Skeptische proef, goed geblindeerd dus. Helaas had ze daar geen oren naar. De zelf verrichte proeven (ook  geblindeerd, hoor) met een bio-resonantie apparaat zijn voor haar overtuigend genoeg. Naast de eigen, zeer positieve ervaring, met het toverwater, natuurlijk.

Oh ja, onderaan de Amerikaanse site staat in kleine lettertjes, stijlvol donkergrijs op een lichtgrijze achtergrond:

Double Helix Water© does not endorse claims or have scientific proof that Stable Water Clusters are effective in the cure, mitigation, treatment or prevention of disease. Stable Water Clusters have not been evaluated by the Food and Drug Administration. They are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Lees verder:

Steun Kloptdatwel

Nieuw van dr. Shui Yin Lo: Double Helix Water 1Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.