Aanhangers van de ‘Germanische Neue Medizin’ zijn nog steeds actief in Nederland. Zij proberen kankerpatiënten te verleiden tot een onwerkzame en dus gevaarlijke behandeling. Dat doen ze met fake-wetenschappelijk onderzoek dat zou aantonen dat kanker altijd wordt veroorzaakt door een conflict. Als je dat maar oplost zou de kanker (en ook elke andere ziekte) verdwijnen. Dat is natuurlijk gevaarlijke flauwekul. Allerlei vormen van kanker zijn prima te genezen met bestraling, medicijnen of chirurgie. Uit een discussie  op het Belgische Skepp-forum blijkt dat GNM blijkbaar nog steeds aantrekkingskracht uitoefent op twijfelaars. TROS Radar stelde NGM al in 2009 aan de kaak.

Kanker-kwakzalvers nog steeds actief 1

Ryke Geerd Hamer (Düsseldorf 1935), bedenker van NGM, werd in 1972 internist. In 1978 wordt zijn zoon Dirk doodgeschoten. Kort daarna ontwikkelt Hamer teelbalkanker. Hamer krijgt het idee dat kanker wordt veroorzaakt door een emotionele of biologische schok. Genezing is volgens Hamer alleen mogelijk door het conflict op te lossen. Hij ontwikkelt een theorie met 5 door hem bedachte natuurwetten en begint patiënten te behandelen en maakt daarbij de nodige slachtoffers. Zijn artsenvergunning wordt ingetrokken. Hamer zelf geneest na een conventionele chirurgische ingreep (kwakzalverij.nl).

Wat is ‘Germanische Neue Medizin’? De website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij vertelt o.a. het volgende:

‘De GNM is gebaseerd op de door Hamer opgestelde vijf ‘biologische natuurwetten’. De eerste en belangrijkste wet zegt dat iedere vorm van kanker ontstaat na een emotionele en biologische shock. In het geval van Ryke Hamer zelf was dit […] het overlijden van zijn zoon Dirk. Lachwekkend is zijn idee dat traumatische gebeurtenissen altijd op de CT-scan waarneembaar zijn op een plaats in het brein die correspondeert met het orgaan waar de ziekte zich uit. Hij noemt dit patroon een Hamer-focus. Inmiddels is bekend dat deze patronen artefacten zijn die begin jaren 1980 vaker op CT-scans zichtbaar waren. Het genezen van kanker (en vele andere aandoeningen) is volgens de leer van de GNM alleen te bewerkstelligen door het traumatische conflict op te lossen. Reguliere medicijnen mogen niet gebruikt worden, daar ze het helingsproces negatief zullen beïnvloeden’.

Hamer heeft in de jaren 1980 diverse klinieken in Duitsland en maakt hier talloze slachtoffers (zie website VtdK). Ook zijn vrouw overlijdt aan kanker na een behandeling door Hamer. Dat zou zijn gekomen omdat zijn vrouw niet voldoende overtuigd zou zijn van GNM. Zijn bekendste slachtoffer is Olivia Pilhar. Hij behandelt dit 6-jarige meisje aan een tumor. De ouders van Olivia vluchten met Hamer naar Spanje om de Oostenrijkse autoriteiten te ontlopen. Uiteindelijk, na inmenging van de Oostenrijkse president en de Spaanse politie, keert het arme kind terug naar Wenen, waar haar leven gered wordt door haar direct te opereren en met chemokuren te behandelen. Olivia is nog steeds gezond. De ouders van Olivia krijgen een gevangenisstraf maar zijn nog steeds actief supporter van Hamer, ze hebben zelfs een eigen fansite voor Hamer. Hamer heeft verschillende gevangenisstraffen uitgezeten wegens het behandelen van patiënten zonder vergunning, onder andere in 1992 in Keulen, van 1997 tot 1998 in Keulen, en van 2004 tot 2006 in Frankrijk.

Hamer heeft zich inmiddels teruggetrokken in Noorwegen en geeft de schuld van zijn mislukking aan een internationaal Joods complot dat GNM zou tegenwerken. Dit complot zou volgens Hamer de reguliere geneeskunde promoten met als enig doel om niet-Joden uit te roeien. Het is duidelijk dat ‘Neue Germanische Medizin’ sterke anti-semitische wortels heeft (lees hierover ook de wikipedia).

Kanker-kwakzalvers nog steeds actief 2

Het boek van Ryke Geerd Hamer. De vijf curieuze wetten van Hamer worden hierin beschreven. Kort samengevat: kanker is in 98% van de gevallen te genezen door de 5 natuurwetten te volgen: 1. ziektes worden veroorzaakt door een schok die een conflict veroorzaakt, 2. als de patiënt het conflict oplost komt deze in de genezingsfase, 3. verschillende onderdelen van de hersenen beheersen het verloop van ziektes zonder dat de patiënt zich daarvan bewust is, 4. bacteriën kunnen ons alleen ziek maken als ze daartoe worden aangestuurd door de hersenen, ze kunnen ook worden aangestuurd tot genezing en daarom zijn medicijnen gevaarlijk, 5. ziektes zijn de uitingsvorm van ‘betekenisvolle programma’s’ die de natuur voor de mens in petto heeft en waartegen je je niet moet verzetten. Wel moet je je er op voorbereiden en dat kan natuurlijk door de 5 Hamerwetten tijdig, van te voren te doorgronden en te accepteren (boekcover: gnm-nl.be).

Hamer verzamelt een aantal net zo curieuze als dubieuze onderzoeksrapporten die zijn gelijk moeten aantonen. De meest belachelijke daarvan is dit werkstuk van Prof. Dr. Hans-Ulrich Niemitz (in het Nederlands vertaald) die doodleuk opschrijft dat de medische wetenschap niet voldoet als wetenschap en dat 30 oorkondes over NGM kunnen dienen als wetenschappelijk bewijs. Niemitz weet de volgende gewichtigdoenerige en onnavolgbare zin te produceren waarmee NGM-aanhangers hun potentiële volgelingen imponeren:

‘De uitspraken van de Nieuwe Geneeskunde staan in een motiverings-samenhang, die intersubjectief cummuniceerbaar en op het individuele geval controleerbaar is, dus aan natuur-wetenschappelijke criteria voldoet (bv algemeen-geldigheid, systematiseerbaarheid, prognosemogelijkheid, gemotiveerd verklarende beschrijving van afgelopen processen, falsificeerbaarheid). … Ja, de Nieuwe Geneeskunde is juist.’

Niemitz? Die hebben we eerder in Kloptdatwel besproken: dit is de man die denkt dat de periode 614-911 nooit heeft plaatsgevonden en dat dit door een groot complot geheim wordt gehouden. Niemitz (1946-2010) was geen arts, hij werkte bij de afdeling Geschiedenis van de Techniek en voor het Studium General van de Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig.

De aanhangers van Hamer zijn nog steeds actief. Ze hebben ook in Nederland een website over de theorieën van Hamer met vermeende succesverhalen. Heel treurigmakend is dit verhaal over een leukemie-patiëntje van 2 jaar dat zijn conflict moest oplossen en weggehouden werd van artsen.  Ook organiseren de NGM-gelovigen lezingen en lokale activiteiten.

Ik kwam op het spoor van de NGM door een enigszins hallucinerende discussie op het forum van de Belgische skeptici. Die speelt zich af tussen een aantal skeptici en iemand die zich (bijna?) laat verleiden door de wetenschappelijk aandoende praatjes van NGM.

Het zou goed zijn als de autoriteiten actief paal en perk stellen aan NGM.

Meer weten: kijk naar dit item op TROS Radar.

 

 

Illustratie voorzijde: van de cover van het boek van Hamer.

Steun Kloptdatwel

Kanker-kwakzalvers nog steeds actief 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.