Donald Trump is geen samenzweringsdenker, wel een kampioen desinformatie. Dat betoogt ‘Bloomberg Businessweek’.

Echte samenzweringsdenkers kenmerken zich doordat ze allerlei feiten verzamelen die hun idee ondersteunen. Feiten die niet passen in hun kijk op de wereld negeren ze of ze bedenken uitvoerige verklaringen waarom die feiten niet juist kunnen zijn. Samenzweringstheorieën bouwen is dus een intensieve en tijdrovende bezigheid: veel onderzoek en voetnoten. Aldus Bloomberg Businessweek: ‘Fired up by a sense that they are exposing hidden truths about a secretive government, conspiracy theorists contribute significant amounts of work, thought, and even expertise to the cause, and the results have the complexity and heft of scholarship. (Conspiracy theorists love footnotes.) Among the proponents of the idea that the American moon landing was a hoax, Melley points out, were engineers and scientists who scrutinized the way shadows in official photographs did and didn’t line up’.

Donald Trump houdt zich echter vooral bezig met het verspreiden van onjuiste informatie, ofwel desinformatie. De Nederlandse Wikipedia geeft een goede definitie van desinformatie: ‘Desinformatie is voorafgaand aan of na afloop van een nieuwsfeit of gebeurtenis opzettelijk misleidende informatie verspreiden. Deze wordt publiekelijk bekendgemaakt of uitgelekt door een overheid, onderneming of andere entiteit om te voorkomen dat een doelgroep juiste conclusies kan trekken of correcte meningen kan vormen. Desinformatie wordt geproduceerd door mensen die doelbewust hun publiek willen bedriegen, zodat die iets anders gaan geloven dan de waarheid. Ze is psychologisch gezien dermate krachtig, dat wanneer desinformatie succesvol verspreid wordt, ze door het publiek geaccepteerd wordt als feit’.

Verder hanteert Trump de techniek van de toespeling, in het Amerikaans ‘inuendo’. Door suggestieve vragen zet hij zijn gehoor op het verkeerde been. Volgens Bloomberg Businessweek is Donald Trump een non-stop geruchtenmachine: “Trump is just saying shit,” said Mark Fenster, a University of Florida law professor and author of Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture. Rather than investigating suspicious circumstances or trying to fill in the gaps in the official account, Trump just tweets out suggestive, pregnant questions—citing “extremely credible” sources or just “many people”—and leaves them to smolder. “It’s not really like he’s elaborately investigating some of these things and trying to develop a reasoned case for them,” Melley said. “It’s just kind of rumor-mongering. He’s just pushing rumors out there, and he’s weaponizing them.”

Donald Trump is dus niet een samenzweringstheoreticus. Hij verspreidt propaganda. Dat is de conclusie van Bloomberg Businessweek. Wel handig om te weten als hij morgen de nieuwe president van de VS blijkt te zijn.

Steun Kloptdatwel

Kiezen de Amerikanen vandaag een samenzweringstheoreticus? 1Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.