Wie dit blog een beetje volgt zal wel hebben meegekregen dat Willem Middelkoop niet zo blij is met mijn bespreking van het boek Patronen van Bedrog, waarvan hij een van de auteurs is. Hij liet zijn zijn advocaat begin november een brief sturen, waarin gesteld wordt dat ik mij aan allerlei onrechtmatigs heb schuldig gemaakt. Mijn uitgebreide antwoord publiceerde ik ook hier op Kloptdatwel en daarop is nu weer een antwoord gekomen, waarop ik inmiddels ook maar weer uitgebreid gereageerd heb. Nu is hier de complete briefwisseling te lezen.

**** Update 19 februari 2019: Middelkoop heeft mij inmiddels officeel aangeklaagd. In de stukken niet veel nieuws ten opzichte van wat er in de brieven hieronder te lezen valt. ****

Het is mij ook na die tweede brief volstrekt niet duidelijk waarom mijn recensie en bepaalde tweets onrechtmatig zouden zijn en al helemaal niet waarom Middelkoop van mening is dat ik die überhaupt niet onderbouwd heb. Kan natuurlijk aan mij liggen. Zijn advocaat schrijft bijvoorbeeld: “Dat hier sprake is van ongefundeerde en onrechtmatige beschuldigingen behoeft geen betoog.”, maar ik zie dat dus niet zonder zo’n betoog.

In mijn vorige stuk over de klacht die Middelkoop door LUX advocaten te Haarlem aan mij deed toezenden, meldde ik nog dat ik had voorgesteld om die brief in het kader van de transparantie integraal te publiceren. Daar ging Middelkoop toen niet mee akkoord. In de nieuwe brief verzocht hij om die juist wel te publiceren, waarop ik aan zijn advocaat mededeelde dat ik daar geen probleem mee had, maar eigenlijk alleen als ze alsnog expliciet toestemming zouden geven voor publicatie van die eerste brief. Dat vonden ze nu wel goed, zodat ik de brieven nu allemaal hier kan weergeven. Ik doe dat als links naar afzonderlijke pdf’s omdat deze blog anders wel erg lang zou worden en het voor de lezer die ook de reacties wil lezen erg scrollen zou worden.

De brieven

De advocaat van Middelkoop verzocht mij wel om onze mailwisseling over mijn verzoek om toestemming te geven voor integrale publicatie erbij te zetten voor de duidelijkheid. Bij deze mijn (herhaalde) verzoek en haar antwoord (relevant gedeelte):

Mail Pepijn van Erp aan LUX-advocaten (8 nov.)

Geachte mevrouw [..],

Helaas ontving ik nog geen reactie van u op mijn voorstel in mijn antwoord nl. om beide brieven integraal te publiceren op de website Kloptdatwel.nl.
Gezien de aard van de zaak en het algemene belang dat ik er in zie (het is mijns inziens immers niet niks dat een bekende publicist een kritische recensent de mond probeert te snoeren) neem ik mij toch voor op korte termijn in ieder geval mijn eigen brief integraal te publiceren, vergezeld van een korte uitleg en samenvatting van uw brief. Dat heeft echter niet mijn voorkeur, daarom wil u ik de gelegenheid geven om tot morgenmiddag, vrijdag 9 november 14.00 uur alsnog te reageren op mijn voorstel.
Als alleen mijn brief in alle details publiekelijk bekend wordt, kan dat wellicht bij de lezer een bias richting mijn kijk op de zaak ontstaan, Niet dat ik daar zelf heel erg mee zou zitten, natuurlijk, maar mocht er andere media informeren naar uw brief zal ik die wellicht wel ter inzage geven, dat lijkt me immers wel zo fair.
Met vriendelijke groet,
Pepijn van Erp
Antwoord LUX-advocaten (9 nov.)

[..]Client benadrukt dat hij er – anders dan u stelt –  stellig niet op uit is om u als recensent de mond te snoeren. Client heeft de afgelopen 15 jaar überhaupt nooit een recensent juridisch aangesproken. U mag zich als recensent uiteraard kritisch uitlaten over het boek van client. Wel verlangt client dat u zich onthoudt van het doen van onrechtmatige uitlatingen. Door de ongefundeerde negatieve uitlatingen in uw recensie heeft u de reputatie van client op onrechtmatige wijze aangetast. Dat geldt ook voor het melding maken van een “lange lijst met fouten die u verder nog aantrof” om vervolgens te weigeren deze lijst te verstrekken.

Nu u kennelijk niet voornemens bent aan de sommaties van client te voldoen handhaaft client zijn aanspraken als weergegeven in mijn eerdere brief.

Hoogachtend [..]


Update 19 november 2019

De rechtszaak die Middelkoop over de recensie (en een aantal tweets) begon tegen mij is afgelopen, de rechter wijst alle vorderingen af, zie Willem Middelkoop verliest rechtszaak over recensie Patronen van Bedrog.

Steun Kloptdatwel

Middelkoop vs Van Erp - het vervolg 1Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.