James Randi in Utrecht: "Hoor ik daar een eenhoorn?" 1

James Randi in Utrecht 11 juni 2010

James Randi riep Coen Vermeeren, hoofd van het  Studium Generale van de Universiteit in Delft, op om wetenschappelijk te denken. Randi deed dat tijdens zijn lezing in Utrecht op 11 juni 2010. Coen Vermeeren vertelt in openbare colleges van de Universiteit Delft dat het heel goed denkbaar is dat aliens al lang op aarde zijn geland en dat de autoriteiten samenzweren om dit feit verborgen te houden.

Coen Vermeeren is eerder in kloptdatwel besproken (klik op de tag bij dit bericht). Ook is een uitgebreid artikel van de hand van Rob Nanninga aan Vermeeren gewijd in het Skepsis Blog (TU Delft gekidnapt door aliens). De lezingen van Vermeeren kun je vinden op de site van Studium Generale van Delft: de eerste lezing duurt een uur en de tweede lezing duurt twee uur.

Coen Vermeeren valt met zijn denkwijze, denken wij, in de valkuil dat hij in allerlei losse feiten een samenhang zoekt die er naar ons beste weten niet is. Als wetenschapper zou Vermeeren echter moeten weten dat de verklaring die de minst vergaande aannames vraagt gewoonlijk de beste is. Dit principe staat bekend als het ‘Scheermes van Occam’, zo genoemd naar de 14e eeuwse Franciscaner monnik die deze regel onder woorden bracht. Scherper geformuleerd: “When competing hypotheses are equal in other respects, the principle recommends selection of the hypothesis that introduces the fewest assumptions and postulates the fewest entities while still sufficiently answering the question” (volgens de wikipedia).

James Randi riep Coen Vermeeren op het scheermes van Occam toe te passen. Randi gebruikte daarvoor een voorbeeld. Hij vroeg de zaal ‘denk je eens in dat je buiten hoefgetrappel hoort en je vraagt je af, wat zou dat kunnen zijn? Loopt daar een paard? Of is het waarschijnlijker dat het een eenhoorn is?’ Wie kiest voor de samenzweringstheorie van verzwegen landingen van buitenaardsen op aarde, kiest voor een theorie die vraagt om allerlei onwaarschijnlijke aannames die in strijd zijn met algemeen aanvaarde kennis. Wie dat doet redeneert volgens Randi net zo als iemand die bij hoefgetrappel direct denkt aan een eenhoorn.

Randi riep Vermeeren op om een kritische geest te ontwikkelen en de regels van de wetenschap weer toe te passen.

Wie de lezing van Randi nog een keer wil nakijken, kan klikken op deze link.

Steun Kloptdatwel

James Randi in Utrecht: "Hoor ik daar een eenhoorn?" 2Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.